Montované domy

Výhoda montovaných domů je suchá výstavba. To znamená, že se minimalizují mokré procesy, které jsou spojeny s používáním malty nebo betonu. Takový rodinný dům se dá stavět v téměř jakémkoli ročním období. Montované domy s sebou přinášejí i výhodu v rychlosti realizace. Na rozdíl od zděného domu je zde rychlost výstavby montovaného domu skoro čtvrtinová. I díky suché výstavbě je cena montovaného domu nižší, než je tomu u běžného zděného domu z cihel nebo tvárnic, kde se na nákladech projeví především pracné vyzdívání domu.

Rychlost stavby montovaného domu

Montované rodinné domy, pod kterými si představíme dřevostavby jako roubenky, sruby nebo domy z panelů, mohou být postaveny v řádů týdnů. Například u dřevostavby je hrubá stavba domu z panelů hotova již do 5 týdnů. Sruby a roubenky se řadí mezi složitější montované stavby. U nich výroba a následná stavba dosáhne dvojnásobného času. Realizace je u montovaných staveb až poslední fází, před kterou nejdříve musí dojít k přípravě panelů a popřípadě i zkušební výstavbě hrubé stavby ve výrobně.

Montovaný dům se neobejde bez kvalitního základu. Ten je včetně všech inženýrských sítí předepsán v projektové dokumentaci. Montovaný rodinný dům se umsiťuje na betonovou, zděnou či kamennou podezdívku. Náklady na topení objektu snížíme zateplením montovaného domu, díky čemuž se zlepší energetická bilance budovy.

Zateplení montovaného domu

Montovaný rodinný dům může být zateplen izolací již uvnitř panelů, popřípadě lze tepelnou izolaci aplikovat i dodatečně. To má podobný průběh jako u zděné stavby. Díky vhodné tepelné izolaci se dá docílit toho, že montovaný dům bude postaven jako nízkoenergetický dům.

Tip: Máte zájem o návrh montovaného domu? Doporučujeme TOJAKO ateliér.