Zateplení dřevostavby

Pokud chceme u stavby dosáhnout nízkoenergetického standardu, je tepelná izolace nutná. U hrubé stavby tak provedeme dodatečné zateplení. Kvalitních tepelných izolací je na trhu celá řada a nejen pro dřevostavbu si vybere ze sortimentu každý stavebník.

Zateplení provádíme ve všech částech domu. Tepelná izolace se aplikuje na stěny, střechu, podlahu i podezdívku. Pro nízkoenergetický dům je podmínkou správné napojení tepelné izolace a to ve všech místech a směrech, kudy nám teplo z domu může unikat.

Zateplení stěn dřevostavby

Zateplení stěn se provádí kvůli snížení tepelných ztrát budovy. Provádí se většinou z vnější strany budovy. Z vnitřní strany se zatepluje například u rekonstrukcí a v jiných specifických případech. Zateplení z vnější strany stěny je výhodnější, jelikož zdivo poté pokímá přebytečnou vlhkost a lépe akumuluje teplo. Nedochází tak uvnitř místnosti ke kondenzaci a nevytváří se plísně.

Zateplení střechy dřevostavby

Zateplení střešní části je velmi důležité provést dle pokynů udaných výrobcem. Její aplikací nesmíme nenarušit základní funkci střechy, jakožto prvku chránícímu před vodou a povětrnostním vlivům. Konstrukce střechy se dělají provětrávané, jeliož při zateplení počítáme s kondenzováním vody. Proti zatečení vody se používají vnější a vnitřní folie chránící před zatečením vody. Folie ale zároveň musí umožnit průchod vodních par pryč z místnosti.

Zateplení podlahy dřevostavby

15% tepla uniká podlahou. Ta se proto zatepluje. Použít se může polystyren tloušťky 10 – 30 cm. Polystyren není jediných materiálem na zateplení podlahy. Existuje celá řada izolačních materiálů. Mezi ně patří i izolační a lehčené betony obsahující perlit či drcený polystyren. Tepelná izolace zabraňuje unikání ceného tepla, které se akumuluje v podlaze.

Tip: Máte zájem o návrh montovaného domu? Doporučujeme TOJAKO ateliér.